Κέντρο λογοθεραπείας για παιδιά και εφήβους, λογοθεραπεια, δυσλεξια, εργοθεραπεια.

Βρίσκεστε εδώ: Home · Τμήματα

Τμήματα
Σε όλα τα τμήματα καταρτίζονται από τους ειδικούς εξατομικευμένα προγράμματα μετά από την ανάλυση των δεδομένων της αξιολόγησης των παιδιών.

Ειδική αγωγή

Η ειδική αγωγή ασχολείται με την αξιολόγηση και αντιμετώπιση δυσκολιών μάθησης με κύριο σκοπό την ένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο.

Λογοθεραπεία

Η επιστήμη της λογοθεραπείας ασχολείται με την πρόληψη, τη διάγνωση και την θεραπεία των διαταραχών της φωνής της ομιλίας και του λόγου.

Προβλήματα λόγου:

- Καθυστέρηση στην εξέλιξη του λόγου ( Αργοπορία σε σύγκριση με άλλα παιδιά της ηλικίας του στο λεξιλόγιο, γραμματική, κατανόηση κ.α. )
- Διαταραχές του λόγου (Χρησιμοποιεί δικούς του κανόνες για επικοινωνία)
- Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσκολίες στη μάθηση σε παιδιά σχολικής ηλικίας)

Προβλήματα Ομιλίας:

- Διαταραχή Άρθρωσης : Μη ορθή παραγωγή των ήχων.
- Δυσαρθρία : Διαταραχή στην οποία δεν υπάρχει συντονισμός της αναπνοής, άρθρωσης, φώνησης και προσωδίας λόγω νευρομυϊκών διαταραχών.
- Απραξία : Δυσκολία στον προγραμματισμό των κινήσεων των οργάνων ομιλίας.
- Τραυλισμός : Διαταραχή της ομιλίας στο ρυθμό, ταχύτητα, προσωδία.
- Δυσφωνία : Προβλήματα φωνής στον τόνο, ένταση και στην ποιότητα.

Εργοθεραπεία

Η επιστήμη της εργοθεραπείας ασχολείται με παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολία σε κάποιο τομέα ανάπτυξης (αισθητικοαντιληπτικό, κινητικό, κοινωνικό, ή γνωστικό) ή στις καθημερινές δραστηριότητες (ένδυση, απόδυση, σίτιση, προσωπική υγιεινή, χρήση τουαλέτας). Στόχος είναι η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση των αναπτυξιακών δυσκολιών πριν την είσοδο του παιδιού στο σχολείο, αλλά και η ανάπτυξη των απαιτούμενων γραφοκινητικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τη γραφή και ανάγνωση.

Συμβουλευτική γονέων

Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής απευθύνονται σε γονείς, οι οποίοι έχουν ανάγκη βοήθειας για την αντιμετώπιση θεμάτων που τους απασχολούν σχετικά με τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους.

Σχολική μελέτη

Υπάρχει δυνατότητα οργάνωσης της μελέτης του παιδιού σας ώστε να είναι πιο αποδοτική και αποτελεσματική.